Bezpiecznie na drodze

Dzieci z gr. IV i V zapoznały się z zasadami bezpiecznego poruszania się przy drodze. Przypomniały sobie zasady działania sygnalizacji świetlnej oraz poznały zasadę bezpiecznego przechodzenia po pasach. Zapoznały się także z podstawowymi znakami drogowymi.