Dzień Edukacji Narodowej w Przedszkolu BAJKA

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Restauracji „Kasztelańska” odbyło się uroczyste spotkanie pracowników Przedszkola BAJKA w Międzyborzu oraz emerytów przedszkola.

Na spotkaniu obecny był Przewodniczący Rady Miejskiej w Międzyborzu, Pan Witold Lechowicz, który życzył wszystkim pracownikom przedszkola  wszelkiej pomyślności zarówno w pracy zawodowej, jak i w życiu osobistym, a następnie pogratulował Dyrektorowi Przedszkola, Pani Małgorzacie Janickiej oraz nauczycielce,  Pani Małgorzacie Mazur otrzymania Nagrody Burmistrza.

Uroczystość wręczenia Nagród Burmistrza odbyła się w poniedziałek, 12 października br. w Urzędzie Miasta i Gminy Międzybórz.

Odczytał również LIST GRATULACYJNY od Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz, Pana Jarosława Głowackiego skierowany do Dyrektora Przedszkola, Grona Pedagogicznego oraz pracowników administracji i obsługi.

Poniżej cytujemy LIST GRATULACYJNY:

14102015BURMISTRZ

Z kolei Dyrektor Przedszkola, Pani Małgorzata Janicka życzyła wszystkim pracownikom przedszkola wszelkiej pomyślności i zdrowia, ale przede wszystkim radości z osiągnięć w pracy z dziećmi i wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności oraz powodzenia w życiu osobistym.

Następnie wręczyła Nagrody zasłużonym pracownikom:

1. Nauczycielom: Pani Katarzynie Niwie i Pani Annie Stoppok,

2. Pracownikom obsługi: Pani Annie Żuberek i Pani Dorocie Koniecznej.

 

Na uroczystości nie mogło zabraknąć podziękowań skierowanych do Dyrektora Przedszkola. Na ręce Pani Małgorzaty Janickiej, w imieniu wszystkich pracowników kwiaty wręczyła Pani Małgorzata Mazur.

Po części oficjalnej Dyrektor Przedszkola zaprosiła wszystkich na uroczysty obiad.

W tym miejscu słowa podziękowania kierujemy również do Rady Rodziców za ufundowanie słodkiego upominku, który widać na zdjęciu.

 

List Otwarty Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Pani Beaty Pawłowicz

DEN2015