„Raz, dwa, trzy… policz Ty!” – zajęcia otwarte w gr. III MOTYLKI

8 grudnia 2015 r., w grupie Motylki odbyło się zajęcie otwarte dla rodziców pt. „Raz, dwa, trzy… policz Ty!”. Celem zajęcia było: stwarzanie przez nauczyciela sytuacji zabawowych sprzyjających rozwijaniu umiejętności liczenia w dowolnym zakresie. W zajęciu zostały wykorzystane naturalne liczmany: orzechy i kasztany. Na podstawie wiersza H. Szayerowej „Na płotku”, dzieci doskonaliły umiejętność liczenia w aspekcie kardynalnym i porządkowym, utrwalona została znajomość kolorów.

Ewaluacją zdobytych umiejętności przez dziecko w czasie stworzonej sytuacji edukacyjnej , było samodzielne wykonanie ilustracji plastycznej do wierszyka. Natomiast dla rodziców była to okazja do zaobserwowania działań własnego dziecka na tle grupy.