KRASNOLUDKI – pierwsze dni w przedszkolu

„Kiedy słońce świeci i gdy deszczyk pada,
Idzie do przedszkola wesoła gromada.
Tupią małe nóżki tupu-tupu tup.
Raźno do przedszkola idzie mały zuch”.

W roku szkolnym 2016/2017 swoją przygodę z przedszkolem rozpoczęło 25 nowych przedszkolaków z grupy 3 i 2,5 – latków.