BIEDRONKOWY KONTRAKT

Podczas dzisiejszych zajęć dzieci z grupy BIEDRONKI ustaliły i spisały tzw. Kontrakt Grupy. Celem kontraktu jest wspólne określenie pewnych reguł współżycia w grupie przedszkolnej m.in. podczas zajęć w przedszkolu i zachowania się w różnych pomieszczeniach przedszkolnych. Dzieci po spisaniu umowy, podpisały się pod kontraktem własnoręcznie – namaczaną w farbie dłonią, zobowiązując się w ten sposób do przestrzegania wspólnie ustalonych zasad.