Próbna ewakuacja w BAJCE

Jak co roku w początkach roku szkolnego, kiedy do przedszkola przychodzi dużo nowych dzieci odbywa się próbna ewakuacja na wypadek pożaru i innej sytuacji kryzysowej. Wszystkie dzieci , nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji uczą się jak należy zachować się w sytuacji realnego zagrożenia. Wszystkie dzieci i dorośli biorący udział w ćwiczeniach wypadli bardzo dobrze. Dzieci znają numery alarmowe służb ratunkowych i wiedzą jak się zachować.