Biało-czerwona BAJKA

Z okazji zbliżającego się narodowego Święta Niepodległości, które jak zawsze od ponad 98. lat obchodzimy 11.listopada – w naszym przedszkolu zrobiło się biało-czerwono. Wszystkie BAJKOWE grupy wraz ze swoimi Paniami przygotowywały utrzymane w naszych narodowych barwach kotyliony jak również gazetki każdej z nich mieniły się innymi akcentami związanymi z Państwem Polskim takimi jak flagi czy godła. Dzieciaki miały okazję usłyszeć Hymn Polski oraz dowiedzieć się jaką postawę należy przyjmować kiedy jest on odgrywany podczas ważnych uroczystości państwowych.

Już w grupie dzieci przedszkolnych można budzić przywiązanie do ojczyzny, do swego miasta, uczyć dostrzegać jego piękno, słowem kształtować uczucia, z których po latach zrodzić się może prawdziwy, gorący patriotyzm. Można to czynić na wiele różnych sposobów. Dużo zależy od pomysłowości i zaangażowania nauczyciela, od tego co sam czuje do swego ojczystego kraju. Patriotyzm rodzi się niekiedy zupełnie mimochodem, w sposób nie zaplanowany, w cząstkach dnia i chwilach kiedy dzieci zaskakują nas swymi spostrzeżeniami, kiedy nieoczekiwanie zadają pytania trudne do przewidzenia. Wykorzystując tę dziecięcą ciekawość i stałą gotowość do poznawania i przeżywania – formować możemy plastyczną i wrażliwą naturę dziecka tak, by kiedyś słowo “Polak” i “Ojczyzna” wypowiadało z najgłębszą dumą.

Celem wychowania patriotycznego w przedszkolu jest między innymi:

  • kształtowanie więzi emocjonalnej dziecka z rodziną, rówieśnikami, przedszkolem, kształtowanie właściwego stosunku do otaczającego świata, dostrzeganie piękna i wartości przyrody oraz przyswajanie zasad ochrony przyrody,
  • kształtowanie miłości i przywiązania do kraju ojczystego, jego kultury i tradycji,
  • przygotowanie dzieci do pracy i życia społecznego, do aktywnego uczestnictwa w kulturze.