“Czyste powietrze wokół Nas”

W poniedziałek 14 listopada dzieci z grupy VI ZERÓWKA rozpoczęły realizację programu edukacji antytytoniowej pt. „CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS” organizowaną przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Oleśnicy. Program ma charakter profilaktyczny, a jego głównym celem jest ochrona dzieci przed szkodliwością dymu tytoniowego. W związku z omawianą tematyką  dzieci wykonywały zabawy badawcze dotyczące powietrza. Dzięki nim zrozumiały że powietrze jest niezbędne do życia wszystkim organizmom, dlatego warto dbać o jego czystość. W ramach zajęć dzieci wzbogaciły wiedzę na temat szkodliwości dymu papierosowego, pochodzenia dymów, określenia ich rodzajów oraz przyczyn wydobywania się dymów. Dowiedziały się dlaczego dymią samochody, fabryki, kominy domów. Podsumowaniem zajęć było obejrzenie prezentacji multimedialnej, oraz  praca plastyczna.