„Kłopoty Pani Jesieni” czyli zajęcia otwarte w grupie V TYGRYSKI

24 listopada dzieci wraz z rodzicami z grupy V wzięły udział w zajęciach otwartych pt: „Kłopoty Pani Jesieni – przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania”. Zajęcia miały na celu pokazać rodzicom kilka metod, które pozwalają dzieciom nabywać kompetencje i umiejętności niezbędne do późniejszej nauki czytania i pisania.

Dzieci wysłuchały opowiadania o Pani Pogodzie, która pogubiła swoich pomocników. Tygryski musiały dokonać syntezy głoskowej, by pomóc Pogodzie i nazwać wybrane zjawiska atmosferyczne. Następnie korzystając z elementów metody odimiennej Ireny Majchrzak dzieci szukały kopert ze swoim imieniem, musiały wyodrębnić pierwszą głoskę i ułożyć z materiału przyrodniczego pierwszą literkę w swoim imieniu. Zabawa ruchowa „Pod parasolem” rozwijała słuch fonematyczny poprzez szybkie reagowanie na sygnał dźwiękowy. W kolejnej części zajęć wychowankowi zaczynając od litero-podobnych znaków tworzyły deszczową pracę plastyczną (wg Edukacji przez Ruch D.Dziamskiej). Na zakończenie w ćwiczeniu z edukacyjną plandeką dzieci doskonaliły koordynację wzrokowo – ruchową oraz przyzwyczajały si ę do zaczynania zadań od lewej strony.

Dziękujemy Rodzicom i dzieciom za przybycie.