Zakończenie realizacji programu “Czyste powietrze wokół Nas”

Dnia 31.01.2017r.w grupie VI ZERÓWKA oficjalnie zakończono realizację programu antynikotynowego „Czyste Powietrze Wokół Nas”. Podsumowaniem programu było rozstrzygnięcie konkursu “Dymom Papierosowym Mówimy NIE!!!”. 12 dzieci wzięło udział w konkursie, wszystkie prace były bardzo ciekawe i przygotowane wraz z rodzicami. Komisja konkursowa wyróżniła 1 pracę, natomiast wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody.
Na zakończenie zajęć dzieci otrzymały dyplomy za udział w programie, natomiast Rodzice otrzymali list, w którym powiadomieni zostali o zakończonych zajęciach z edukacji zdrowotnej.
Uczestnicy programu, pozytywnie ocenili przebieg i efekty końcowej realizacji programu antytytoniowego ,,Czyste powietrze wokół nas”.

Daria Jach