Wyprawa w kosmos

Tematyka kosmosu jest wyjątkowo ciekawa dla dzieci. Kosmos to przestrzeń tajemnicza, wręcz magiczna. Tygryski w ramach tygodniowej tematyki miały możliwość poznać bliżej Układ Słoneczny. Dowiedziały się, iż planety krążą wokół nieruchomego Słońca, poznały nazwy planet oraz ich kolejność. Dzieci miały możliwość wymiany informacji, bo jak się okazało niektóre z nich są wyjątkowo zainteresowane tą tematyką i ich wiedza jest bardzo szczegółowa. Na zajęciach dzieci nie tylko poszerzały swą wiedzę, ale także doskonaliły analizę i syntezę głoskową, koordynację wzrokowo – ruchową, spostrzegawczość, a także nabywały umiejętności współpracy w małych zespołach.