Godzina dla Rodzica

HARMONOGRAM INDYWIDUALNYCH SPOTKAŃ NAUCZYCIELI
Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
 

 

GRUPA

 

TERMIN: DZIEŃ/MIEJSCE

 

GODZINY

Grupa I

KRASNOLUDKI

naucz. wychowawca

mgr Anna Stoppok

pierwszy wtorek miesiąca

ul. Kościelna 2, sala grupy I

16.00 – 17.00
Grupa II

BIEDRONKI

naucz. wychowawca

mgr Longina Mizera

pierwszy wtorek miesiąca

ul. Kościelna 2, sala grupy II

16.00 – 17.00
Grupa III

MOTYLKI

naucz. wychowawca

mgr Monika Szymczyk

pierwszy wtorek miesiąca

ul. Kościelna 2, sala grupy III

16.00 – 17.00
Grupa IV

ŻABKI

naucz. wychowawca

mgr Justyna Kędziora

pierwszy wtorek miesiąca

KRASZÓW, sala grupy IV

16.00 – 17.00
Grupa V

TYGRYSKI

naucz. wychowawca

mgr Kinga Barczak

pierwszy wtorek miesiąca

KRASZÓW, sala grupy V

16.00 – 17.00
Grupa VI

ZERÓWKA 0 a

naucz. wychowawca

mgr Małgorzata Mazur

 

pierwszy wtorek miesiąca

ul. Wrocławska 6a, sala grupy 0 a

 

16.00 – 17.00
Grupa VII

ZERÓWKA 0 b

naucz. wychowawca

mgr Katarzyna Niwa

 

pierwszy wtorek miesiąca

ul. Wrocławska 6a, sala grupy 0 b

 

16.00 – 17.00

 

Kontakty indywidualne – tę formę kontaktów traktujemy jako podstawową w naszych relacjach z rodzicami. Ogólna wiedza o dziecku i rodzinie pomaga w przyjęciu właściwych postaw wobec różnych zachowań dziecka oraz pozwala określić formy współpracy
z rodzicami. Jest to czas wymiany wzajemnych spostrzeżeń dotyczących rozwoju dziecka, ale też czas omówienia ewentualnych jego problemów. W ramach spotkań nauczyciel gromadzi opinie oraz uwagi rodziców o dziecku i konfrontuje je z własnymi obserwacjami. Z kolei rodzice systematycznie otrzymują informacje o sukcesach, zachowaniu, postępach
i trudnościach swojego dziecka.

 

TOP
Skip to content