“MOJE PRZEDSZKOLE” – REGULAMIN

Regulamin konkursu rodzinnego

„Moje Przedszkole”.

 1. Organizatorem Konkursu o nazwie „Moje Przedszkole” jest Przedszkole „BAJKA” w Międzyborzu.
 2. Cele konkursu: – rozwijanie umiejętności plastycznych i technicznych wśród dzieci przedszkolnych i ich rodzin; – rozwijanie aktywności twórczej, wyobraźni i pomysłowości.
 3. Konkurs skierowany jest do dzieci z Przedszkola „BAJKA” w Międzyborzu
  i ich rodzin.
 4. Przedszkolaki wspólnie z najbliższą rodziną wykonują prace plastyczne.
 5. Prace konkursowe muszą być pracami własnoręcznie wykonanymi.
 6. Prace mogą być wykonane w dowolnych technikach plastycznych,
  w dowolnym formacie (mile widziany format A3).
 7. Każda praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem osób
  ją tworzących.
 8. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich, na wykorzystanie prac w celach promocyjnych Konkursu. Udział w konkursie jest równocześnie zgodą na filmowanie, fotografowanie oraz bezpłatną publikację prac, jak i upublicznienie wizerunku na stronie internetowej przedszkola.
 9. Prace zgłoszone do Konkursu będą wystawione w Domu Kultury
  w Międzyborzu podczas uroczystości Jubileuszu 50–lecia Przedszkola
  w Międzyborzu.
 10. Prace należy dostarczyć do wychowawców grup do końca marca 2018 r. (termin nieprzekraczalny).
 1. Wszystkie prace zostaną nagrodzone, a wśród uczestników konkursu zostaną wyłonieni laureaci.
 2. Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w pierwszym tygodniu kwietnia 2018 r.
 3. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. Regulamin konkursu dostępny jest również na stronie przedszkola: www.przedszkolemiedzyborz.pl.
TOP
Skip to content