Podstawy prawne

Rekrutacja do Przedszkola BAJKA w Międzyborzu na rok szkolny 2016/2017 odbywa się na podstawie:

1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn zm.),

2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnionych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942),

3. Uchwały Nr V/41/2015  Rady Miejskiej w Międzyborzu  z dnia 31 marca 2015 r.  w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacyjnych stosowanych na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego dla przedszkola publicznego i innych form wychowania przedszkolnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Międzybórz,

4. Zarządzenia Nr 0050.74.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych,

5. Regulaminu Rekrutacji do Przedszkola BAJKA w Międzyborzu.

TOP
Skip to content