Co nowego u Krasnoludków?

krasnoludki-nowosci

CZERWIEC 2024

Tematyka kompleksowa:

  1. Niby tacy sami, a jednak inni.
  2. Dbamy o zdrowie.
  3. Wakacyjne podróże.
  4. Pożegnania nadszedł czas.
 

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

  • Zachęcania do swobodnego wypowiadania się na określony temat. Kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji dla ludzi różnej narodowości, otwarcie na wielokulturowość. Poszanowanie praw innych oraz własnych. Stwarzanie warunków do bezpośredniego poznania przyrody.
  • Rozwijanie wiedzy na temat dbania o zdrowie. Wdrażanie do dbania o zdrowie własne i innych. Rozwijanie potrzeby prawidłowego odżywiania się i rozróżniania produktów warunkujących zdrowie i prawidłowy rozwój.  Kształtowanie nawyków higieniczno – kulturalnych.
  • Poznanie różnych środków lokomocji. Utrwalenie określeń: wysoko – nisko, wyżej – niżej. Rozpoznawanie środków transportu na podstawie wydawanych przez nie dźwięków. Poznanie zagrożeń wynikających z podróżowania określonym pojazdem.
  • Rozwijanie sprawności manualnej. Poznanie zwyczaju pożegnania starszych kolegów-akademia przedszkolna. Utrwalenie nazw poznanych kolorów. Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu. Kształtowanie orientacji proekologicznej – dbałość o czystość otoczenia, unikanie niszczenia zieleni.

PIOSENKA

 „ Wakacyjny pociąg”


Ref. Stuku, Puku, stuku, Puku
Mkną koła po szynach
Już się nowa, kolorowa
Przygoda zaczyna.
Stuku Puk, stuku Puk
Stuku puk, puk

1.Jedzie pociąg, wakacyjny
Pociąg kolorowy
Tłum podróżnych już go wita
Ucieszony szczerze
Już wyjeżdżają wagoniki
Na peron bajkowy
Wie, że pociąg ten na pewno
Każdego zabierze.

2.Pierwsza stacja – wieś wesoła: łąki, lasy, pole
Zaraz tutaj urządzimy zielone przedszkole.
Nauczymy kota liczyć, a tańczyć konika.
Niech zobaczy każdy cielak jak przedszkolak bryka.


Ref: Stuku, Puku, stuku, Puku
Mkną koła po szynach…..

WIERSZ

autor:  Julian Tuwim

Bambo

Murzynek Bambo w Afryce mieszka ,
czarną ma skórę ten nasz koleżka.

Uczy się pilnie przez całe ranki
Ze swej murzyńskiej pierwszej czytanki.

A gdy do domu ze szkoły wraca ,
Psoci, figluje – to jego praca.

Aż mama krzyczy: “Bambo, łobuzie!’
A Bambo czarną nadyma buzię.

Mama powiada: “Napij się mleka”
A on na drzewo mamie ucieka.

Mama powiada :”Chodź do kąpieli”,
A on się boi że się wybieli.

Lecz mama kocha swojego synka.
Bo dobry chłopak z tego murzynka.

Szkoda że Bambo czarny , wesoły
nie chodzi razem z nami do szkoły.

Opracowała: mgr Klaudia Bilska

TOP
Skip to content