Rada Rodziców

SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW:

Przewodnicząca – Pani Joanna Smolis,

Zastępca Przewodniczącej – Pani Agnieszka Trojańska,

Skarbnik – Pani Agnieszka Wróbel,

Sekretarz – Pani Patrycja Adamska.

Rada Rodziców Przedszkola BAJKA w Międzyborzu ustaliła, że składka na rok szkolny 2023/2024 wynosi od rodziny 80 zł.

Składka płatna u nauczycielek grup w całości lub w dwóch ratach:

* pierwsza rata 40 zł – płatna do 15 października,

* druga rata 40 zł – płatna do 15 lutego.

TOP
Skip to content