Wieści z Motylkowej łąki

motylki-nowosci

MAJ 2024

Tematyka kompleksowa:

  1. Zwierzęta naszych pól i lasów
  2. Wiosna na wsi
  3. Dbamy o przyrodę
  4. Moja miejscowość, mój region
  5. Moja ojczyzna

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

1.Obserwacja przyrody; poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju; rozpoznawanie różnych odgłosów, dźwięków dochodzących z bliskiego otoczenia; skupienie uwagi na przedmiotach, treściach przekazywanych przez nauczyciela; ćwiczenia narządów artykulacyjnych;słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów; odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu; rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk; określanie położenia przedmiotów w przestrzeni, stosowanie określeń: blisko, daleko, wysoko, nisko, dalej, bliżej, wyżej, niżej; klasyfikowanie przedmiotów;śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście; uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych.

2. Poznawanie wybranych zwierząt hodowanych na wsi; poznawanie własnych możliwości w toku wykonywania różnych czynności i w konfrontacji z rówieśnikami; określanie swoich mocnych stron; poznawanie świata poprzez doświadczenia;  uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych; rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk; porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość; uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych.

3. Poznawanie sposobów ochrony środowiska; obserwowanie, poznawanie najbliższego środowiska; uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych; odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu; liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika; tworzenie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw; uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa.

4. Określanie miejsca zamieszkania; nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii, ważniejszych obiektów i miejsc; zwracanie uwagi na piękno najbliższego otoczenia; uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych; rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk; dostrzeganie w otoczeniu przedmiotów o różnych kształtach; wykorzystywanie figur geometrycznych w ćwiczeniach matematycznych, zabawach, grach; naturalne zabawy badawcze, np. poznawanie właściwości różnych materiałów w bezpośrednim z nimi kontakcie; uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych.

5. Poznawanie symboli narodowych: flagi, godła, hymnu narodowego; słuchanie utworów literatury dziecięcej, tematycznie związanej z Polską; nauka wybranych wierszy na pamięć; uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych; porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość i przynależność; dzielenie się wrażeniami na temat obejrzanych filmów; uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa.

WIERSZYK

„Katechizm polskiego dziecka”

— Kto ty jesteś?

— Polak mały.

— Jaki znak twój?

— Orzeł biały.

— Gdzie ty mieszkasz?

— Między swemi.

 — W jakim kraju?

— W polskiej ziemi.

— Czym ta ziemia?

 — Mą Ojczyzną.

 — Czym zdobyta?

— Krwią i blizną.

— Czy ją kochasz?

— Kocham szczerze.

— A w co wierzysz?

— W Polskę wierzę.

— Coś ty dla niej?

— Wdzięczne dziecię.

— Coś jej winien?

— Oddać życie

PIOSENKA

„Mój dom”

Mój dom, to dom rodzinny,

Gdzie wszyscy bliscy są,

Brat, siostra, mama, tata,

To mój prawdziwy dom.

Brat, siostra, mama, tata,

To mój prawdziwy dom.

Ref. Mój dom, mój dom,

To właśnie jest mój dom,

 Mój dom, mój dom,

To właśnie jest mój dom

Mój drugi dom przedszkole,

Gdzie dzieci razem są,

Tu bawię się wesoło,

Tu jest mój drugi dom.

Tu bawię się wesoło,

Tu jest mój drugi dom.

Ref. Mój dom, mój dom…

3. Mój dom to cała Polska,

Tam góry, rzeki są,

Tysiące miast i wiosek,

To Polskich dzieci dom.

Tysiące miast i wiosek,

To Polskich dzieci dom.

Ref. Mój dom, mój dom…

Opracowała: Klaudia Kaczmarzyk

TOP
Skip to content