Z TABLICY 0B

CZERWIEC 2024

Tematyka kompleksowa:

  1. Moje zdrowie i bezpieczeństwo.
  2. Niby tacy sami, a jednak inni.
  3. Wakacyjne podróże.
  4. Pożegnania nadszedł czas.

Zadania wychowawczo- dydaktyczne:

  • Uświadomienie dzieciom konsekwencji mogących wynikać z nienależytego dbania o swoje ciało i higienę osobistą. Poznanie możliwości radzenia sobie  w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Uświadomienie konieczności dbania o zdrowa dietę i codzienne ćwiczenia gimnastyczne. Wspieranie dobrego samopoczucia i świadomości własnego ciała.
  • Utrwalenie widomości na temat praw dziecka. Wzbogacenie wiedzy na temat innych kultur oraz poznanie dzieci różnych ras oraz warunków, w jakich żyją. Kształtowanie tolerancji wobec ludzi różnych ras i narodowości. Szanowanie odmienności innych dzieci.
  • Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego. Wzbogacenie wiadomości przyrodniczych, w tym historii powstawania bursztynu. Poznawanie sposobów spędzania wolnego czasu latem oraz poznawanie miejsc w Polsce do letniego wypoczynku.
  • Utrwalenie wiadomości na temat charakterystycznych cech lata. Rozwijanie umiejętności czytania, spostrzegawczości wzrokowej i orientacji przestrzennej. Poznawanie i utrwalanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w różnych miejscach wakacyjnego wypoczynku.

WIERSZ

„Pożegnania nadszedł czas”

W naszej grupie sześciolatków

Nie brak psujów i gagatków

Mamy parę gaduł i spóźnialskich furę

Oraz tych, co piszą jak kura pazurem.

Ktoś się nieraz w szatni rozpychał łokciami

Więc się pani martwi i wzdycha czasami.

Ale kiedyś z nami skończą się kłopoty.

Już my panią wszyscy zapewniamy o tym!

Niech pani nie myśli, że to puste słowa.

Bo dziś między nami powstała umowa:

Gdy tylko od dzisiaj dwadzieścia lat minie

Wszyscy się zjawimy u pani w gościnie.

PIOSENKA

„To były piękne dni”

Ref. To były piękne dni

Po prostu piękne dni,

Gdy chodziliśmy do przedszkola tu

Kiedy uczyłam się

Jak pisać imię swe

Kiedy poznałam tysiąc nowych słów.

I

Nie wiesz nawet ile Ci zawdzięczam

Jestem tu już od najmłodszych lat

Nie wypowiem ile to jest szczęścia

Tutaj mogłam poznać cały świat.

Ref. To były piękne dni

Po prostu piękne dni,

Gdy chodziliśmy do przedszkola tu

Kiedy uczyłam się

Jak pisać imię swe

Kiedy poznałam tysiąc nowych słów. (bis)

II

Może jeszcze kiedyś się spotkamy,

Może w oczach będą wtedy łzy

Bo nie łatwo żyć jest wspomnieniami

Już z przedszkolem się żegnamy dziś.

OPRACOWAŁA: mgr Ewelina Brylak

TOP
Skip to content