Co nowego u Krasnoludków?

krasnoludki-nowosci

Czerwiec 2019

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

1.Przyjaciele z różnych stron.

Kształcenie postawy koleżeństwa i przyjaźni. Wzmacnianie pozycji dziecka poprzez pełną akceptację w czasie zabawy, rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie pogłębianie przyjaźni między dziećmi. Uświadomienie potrzeby przyjaźni i jej znaczenia w życiu.

 

  1. Domowi ulubieńcy.

Poznawanie wybranych zwierząt domowych uważne słuchanie i rozumienie opowiadanego tekstu. Uświadomienie dzieciom konieczności dbania o domowe pupile. Zwrócenie uwagi dzieci na właściwe traktowanie zwierząt i właściwe zachowanie się wobec nieznanych zwierząt. Rozwijanie aktywności twórczej poprzez ekspresję plastyczną. Wzbogacenie dziecięcego słownika.

 

  1. Kolory lata.

Zapoznanie z cechami lata. Wspomaganie rozwoju dziecka poprzez ruch przy muzyce. Rozwijanie mowy i myślenia. Utrwalenie nazw kolorów. Zachęcanie do uczestnictwa z zabawach ruchowych.

 

4.Czekamy na wakacje.

Zapoznanie dzieci z możliwościami spędzania czasu wolnego.
Wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie wakacji. Nabywanie ogólnej sprawności ruchowej. Rozwijanie kompetencji matematycznych.

 

PIOSENKA

„Przyjaźń wielka sprawa”

Tomek, Kaśka, Michał, Ela 
Każdy szuka przyjaciela. 
Z nim się może wszystko zdarzyć. 
Razem zawsze lepiej marzyć. 

Ref Nie stój sam, wyciągnij rękę 
Z przyjaciółmi nuć piosenkę. (4X)

Można pobiec na huśtawkę 
I z gałęzi zrobić tratwę. 
Razem odpowiadać echu 
Śpiewać lub pękać ze śmiechu 

Ref. Nie stój sam, wyciągnij rękę 
Z przyjaciółmi nuć piosenkę. 

A gdy smutek Cię dopada, 
jest przyjaciel i jest rada. 
Jeśli dbasz o swoją przyjaźń, 
Ona nigdy nie przemija. 

Ref. Nie stój sam, wyciągnij rękę 
Z przyjaciółmi nuć piosenkę.(4x)

WIERSZ

„Wakacje”
Pojedziemy na wakacje 
razem z mamą, razem z tatą 
Zabierzemy piłkę, namiot 
i skakankę. Co ty na to? 
Słońce, woda, las już czeka 
wszystkie dzieci woła. 
Zabawimy się wesoło 
przed powrotem do przedszkola.

 

Opracowała: Kinga Barczak

 

(sm)