Z TABLICY 0A

Wrzesień 2021

Tematyka kompleksowa:

 1. Witamy w przedszkolu!
 2. To jestem ja.
 3. Moja grupa.
 4. Moja droga do przedszkola.
 5. Idzie jesień… przez las i park.

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

 1. Poznawanie swojego miejsca w grupie, wdrażanie do kulturalnego zachowania w kontaktach społecznych; poznawanie swojej sali zabaw, łazienki, swojego miejsca w szatni; poznawanie i ustalanie wybranych norm i zasad zachowania obowiązujących w grupie; zasady bezpieczeństwa zabaw;
 2. Kształtowanie umiejętności dostrzegania zmian w swoim wyglądzie pod wpływem upływającego czasu. Zachęcanie do dbania o prawidłową postawę ciała.
 3. Zachęcanie do współtworzenia przyjaznej atmosfery w grupie
  i współdziałania w niej. Rozwijanie pomiędzy dziećmi relacji, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji.
 4. Poznawanie swojej miejscowości i zachęcanie do znajomości swojego adresu. Kształtowanie umiejętności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w drodze do przedszkola i w sytuacjach zagrożenia (na przejściu dla pieszych, oddalanie  się od rodziców w miejscu publicznym itp.).
 5. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych poprzez obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie. Określanie charakterystycznych cech kolejnej pory roku – jesieni. Rozpoznawanie znanych drzew po liściach i owocach (dąb, kasztanowiec, klon, jarzębina).

PIOSENKA

PRZEDSZKOLE DRUGI DOM

1.    Gdy dzień wstaje i wita świat,

Ranną porą wstaję i ja

Mama pomaga ubierać się,

Do przedszkola prowadzi mnie

Ref. Ja chodzę tam co dzień

Obiadek dobry jem.

A po spacerze w sali wesoło bawię się.

Kolegów dobrych mam,

Nie jestem nigdy sam.

Przedszkole drugim domem jest

2.    Czasem rano trudno mi wstać,

Chciało by się leżeć i spać.

Lecz na mnie auta czeka i miś,

W co będziemy bawić się dziś

Ref.  Ja chodzę tam co dzień……….

3.    Zamiast mamy panią tu mam,

Bardzo dużo piosenek znam

Śpiewam i tańczę wesoło mi,

I tak płyną przedszkolne dni.

Ref.  Ja chodzę tam co dzień …………..

OPRACOWAŁA: KINGA BARCZAK

Skip to content