O czym mruczą Tygryski?

tygryski-nowosci

Kwiecień 2021

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

  1. Wielkanoc. Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami Wielkiej Nocy. Rytmiczne powtarzanie rymowanek, wierszy, tekstów piosenek. Śpiewanie piosenek o tematyce świątecznej. Rozbudzanie zainteresowań plastycznych(rysowanie, malowanie, wycinanie, wydzieranie, składanie papieru ,tworzenie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw).
  2. Wiosenne powroty. Przyroda wiosną – obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem wiosny – powroty ptaków (np. bocian), pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy) Poznawanie oznak wiosny. Uczestniczenie w pracach dorosłych, dbających o rośliny w ich otoczeniu (np. pomoc przy podlewaniu roślin doniczkowych).
  3. Wiosna na wsi. Poznawanie wybranych zwierząt hodowanych na wsi (dorosłych i młodych). Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt hodowlanych. Porównywanie wyglądu zwierząt dorosłych i ich potomstwa, nazywanie zwierząt.
  4. Dbamy o przyrodę. Podstawy ekologii – poznawanie sposobów ochrony środowiska. Segregowanie śmieci, wysiewanie nasion, sadzenie roślin. Budowanie postawy proekologicznej.
  5. Moja miejscowość, mój region. Poznawanie swojej miejscowości, nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii, ważniejszych instytucji, zabytków i miejsc, podawanie adresu zamieszkania, adresu przedszkola, poznawanie legend, opowieści związanych ze swoją miejscowością, z regionem; Jesteśmy Polakami, rozwijanie poczucia przynależności narodowej.

PIOSENKA

Piosenka: „Trzy kurki”

Karola Huberta Rostworowskiego.

 

Wyszły w pole kurki trzy

i gęsiego sobie szły.

Pierwsza przodem, w środku druga,

trzecia z tyłu oczkiem mruga.

I tak sobie kurki trzy

raz dwa! raz dwa! W pole szły.

 

A pod stogiem ziarnka są,

zjadły kurki ziarnek sto.

Myśli sobie każda kurka:

„Po co wracać na podwórko?

Smaczne ziarnka tutaj są,

nie na próżno więc się szło”.

 

Chłop szedł miedzą do swej wsi

i zobaczył kurki trzy.

Krzyknął: „Pozwól kurze grzędy,

ona wnet Ci wlezie wszędy!”

Klasnął w dłonie: raz, dwa, trzy

i wypłoszył kurki trzy!

Opracowała: Małgorzata Mazur