O czym kumkają Żabki?

zabki-nowosci

WRZESIEŃ 2023

Tematyka kompleksowa:

  1. To jestem ja.
  2. Moja grupa.
  3. Moja droga do przedszkola.
  4. Idzie jesień… przez las i park.

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

  • Ułatwienie procesu adaptacji w przedszkolu. Nawiązanie relacji  z nauczycielem i rówieśnikami z grupy. Poznanie swojej sali i pomieszczeń przedszkola. Uczenie podstawowych zasad obowiązujących w grupie. Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała. Zachęcanie do dbania o prawidłową postawę.
  • Zachęcanie do współtworzenia przyjaznej atmosfery w grupie współdziałania w niej. Rozwijanie pomiędzy dziećmi relacji, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji.
  • Poznawanie swojej miejscowości i zachęcanie do znajomości swojego adresu. Kształtowanie umiejętności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w drodze do przedszkola i w sytuacjach zagrożenia (na przejściu dla pieszych, oddalanie się od rodziców w miejscu publicznym itp.).
  • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych poprzez obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie. Określanie charakterystycznych cech kolejnej pory roku – jesieni. Rozpoznawanie znanych drzew po liściach i owocach (dąb, kasztan, klon, jarzębina).

PIOSENKA

Gdy dzień wstaje- piosenka

I. Gdy dzień wstaje i wita świat,
ranną porą wstaję i ja.
Mama pomaga ubierać się,
do przedszkola prowadzi mnie.

Ref.: Ja chodzę tam co dzień, obiadek dobry jem,
a po spacerze w sali,
wesoło bawię się.
Kolegów dobrych mam,
nie jestem nigdy sam
Przedszkole drugim domem jest.


II. Czasem rano trudno mi wstać,
chciałoby się leżeć i spać.
Lecz na mnie auto czeka, i miś,
w co będziemy bawić się dziś?
Ref.: Ja chodzę…

III. Zamiast mamy, panią tu mam,
bardzo dużo wierszyków znam.
Śpiewam i tańczę, wesoło mi,
i tak płyną przedszkolne dni.
Ref.: Ja chodzę…

OPRACOWAŁA: mgr Angelika Niwa

TOP
Skip to content