O czym kumkają Żabki?

zabki-nowosci

Wrzesień 2020

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

  1. To jestem ja.

Kształtowanie umiejętności dostrzegania zmian w swoim wyglądzie pod wpływem upływającego czasu. Zachęcanie do dbania
o prawidłową postawę ciała.

 

  1. Moja grupa.

Zachęcanie do współtworzenia przyjaznej atmosfery w grupie i współdziałania w niej. Rozwijanie pomiędzy dziećmi relacji, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji.

 

  1. Moja droga do przedszkola.

Poznawanie swojej miejscowości i zachęcanie do znajomości swojego adresu. Kształtowanie umiejętności przestrzegania zasad bezpieczeństwa  w drodze do przedszkola i w sytuacjach zagrożenia (na przejściu dla pieszych, oddalanie  się od rodziców w miejscu publicznym itp.).

 

  1. Idzie jesień…przez las i park.

Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych poprzez obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie. Określanie charakterystycznych cech kolejnej pory roku – jesieni. Rozpoznawanie znanych drzew po liściach i owocach (dąb, kasztanowiec, klon, jarzębina).

 

                                                                                                                           Opracowała: Kinga Barczak