O czym kumkają Żabki?

zabki-nowosci

KWIECIEŃ 2024

Tematyka kompleksowa:

  1. Wiosenne przebudzenia.
  2. Wiosenne powroty.
  3. Wiosna na wsi.
  4. Dbamy o przyrodę.
  5. Moja miejscowość, mój region.

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

  1. Wspieranie aktywności poznawczej dziecka poprzez tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budzeniu zainteresowań związanych ze zmianami zachodzącymi wiosną w przyrodzie.
  2. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wiosną, wzbogacenie wiedzy na temat ptaków i zwierząt powracających i budzących się wiosną. Uwrażliwienie dzieci na odpowiedni sposób ubierania się do panujących warunków.
  3. Rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych poprzez obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie. Poznanie zwierząt hodowlanych na wsi i ich znaczenia dla ludzi. Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt hodowlanych. Porównywanie wyglądu zwierząt dorosłych i ich potomstwa, nazywanie zwierząt.
  4. Podstawy ekologii – poznawanie sposobów ochrony środowiska. Segregowanie śmieci, wysiewanie nasion, sadzenie roślin. Budowanie postawy proekologicznej.
  5. Rozwijanie zainteresowań najbliższą okolicą i obiektami znajdującymi się w najbliższym otoczeniu. Budowanie poczucia więzi i utożsamiania się ze swoją miejscowością zamieszkania.

PIOSENKA

Piosenka – Kwiecień – plecień


1. Idzie za kwietniem rowem zielonym
pierwsza stokrotka w śniegu kwietniowym.

Na skrawku ciepła, na zimna brzeżku,
kwiat przebiśniegu usiadł w dołeczku. / bis

Ref:
Kwiecień, plecień, bo przeplata.
Trochę zimy, trochę lata. / bis

2. Śniegiem sypnęło, czy kwiaty wschodzą
na pożegnanie ostatnim mrozom?

Uderza wiosna o skrzydła ptaków,
śpiew się poturlał z góry po dachu.  /bis

Ref:
Kwiecień, plecień, bo przeplata.
Trochę zimy, trochę lata. / bis

OPRACOWAŁA: mgr Angelika Niwa

TOP
Skip to content