Rada Rodziców

SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW:

Przewodnicząca – Pani Karolina Zielonka,

Zastępca Przewodniczącej – Pani Magdalena Bojanowska,

Skarbnik – Pani Karolina Niko,

Sekretarz – Pani Ewa Muszalska.

Rada Rodziców Przedszkola BAJKA w Międzyborzu ustaliła, że składka na rok szkolny 2022/2023 wynosi od rodziny 50 zł.

Składka płatna u nauczycielek grup w całości lub w dwóch ratach:

* pierwsza rata 30 zł – płatna do 15 października,

* druga rata 20 zł – płatna do końca lutego.

Skip to content