Rada Rodziców

Rada Rodziców

Przedszkola BAJKA w Międzyborzu

ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Przewodniczący: Monika Ostrowska

Zastępca Przewodniczącego: Jolanta Szymczyk

Skarbnik: Sara Marcinowska

Sekretarz: Emila Ługowska

Członek Rady Rewizyjnej: Karina Konwisorz

Członek Rady Rewizyjnej: Magdalena Borkowska

Członek Rady Rewizyjnej: Agnieszka Świderska

Członek: Maliu Krawczyk

Członek: Małgorzata Zadka

Członek: Konrad Rusnak