Co słychać u Biedronek?

biedronki-nowosci

Listopad 2019

Tematyka kompleksowa:

  1. Mój dom.
  2. Moje prawa i obowiązki.
  3. Moje zdrowie i bezpieczeństwo.
  4. Jak wyglądał świat przed milionami lat.

 

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

  1. Ziemia – planeta ludzi obserwowanie, poznawanie najbliższego środowiska. Rozpoznawanie i nazywanie wybranych zwierząt hodowanych w domu. Poznawanie wybranych urządzeń gospodarstwa domowego. Nazywanie: elementów pogody, części mieszkania, pomieszczeń przedszkolnych . Liczenie: posługiwanie się liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym. Dostrzeganie w otoczeniu przedmiotów o różnych kształtach.

 

  1. Wewnętrzne potrzeby – dostrzeganie potrzeb wyższych innych osób. Dzielenie się z innymi własnymi radościami i smutkami oraz przejawianie empatii. Przestrzeganie umów dotyczących zgodnego funkcjonowania w grupie – nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie, uczestniczenie we wspólnych zabawach organizowanych przez nauczyciela.

 

  1. Higiena ciała i otoczenia – dbanie o higienę poprzez: częste mycie rąk, zwłaszcza przed jedzeniem, prawidłowe mycie zębów po posiłkach, codzienne mycie całego ciała, codzienną zmianę bielizny, dbanie o czystość odzieży, obuwia, korzystanie ze swojego ręcznika, grzebienia, swojej szczoteczki,  samodzielne korzystanie z toalety, utrzymywanie porządku w miejscu zabawy. Racjonalne odżywianie: przezwyciężanie niechęci do jedzenia nieznanych potraw, spożywanie owoców i warzyw, ograniczanie spożywania słodyczy, chipsów.

 

  1. Dawno, dawno temu… – poznawanie prehistorycznych zwierząt i roślin występujących na Ziemi przed milionami lat. Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod,  w, przed, za, obok. Liczenie wyodrębnianych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych i porządkowych.

PIOSENKA

„Pan listopad” M. Kwiatkowska

 

Pan listopad gra na basie

dylu, dylu, bum.

Na jesiennym graniu zna się

trawką dotknął strun.

 

Ref: Wesoło gra muzyka,

pada deszcz.

Świerszcz za kominem cyka

tańcz, gdy chcesz.

 

Pan listopad gra na bębnie

bara, bara, bum.

Z deszczem puka równo,

pięknie koncert daje mu.

 

Ref: Wesoło gra muzyka…

 

Pan listopad gra na flecie

fiju, fiju, fiu.

Z liści złotych ma berecik

a kubraczek z nut.

 

Ref: Wesoło gra muzyka…

 

OPRACOWAŁA: mgr Małgorzata Mazur

(sm)