Co słychać u Biedronek?

biedronki-nowosci

Styczeń 2020

Tematyka kompleksowa:

  1. Mijają dni, miesiące, lata.
  2. Baśnie, bajki, bajeczki.
  3. Babcia i dziadek.
  4. Zima i ptaki.
  5. Muzyka wokół nas.

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

  1. Organizacja czasu i przestrzeni – dostrzeganie rytmu w ciągu ułożonych przedmiotów lub ułożonego tworzywa przyrodniczego; próby kontynuowania dostrzeżonego rytmu. Dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy.

 

  1. Kącik książki – wybieranie książeczek do czytania. Samodzielne oglądanie książeczek, czytanie na niby Zachęcanie do oglądania książeczek oraz wypowiadania się na ich temat. Słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów- dzielenie się informacjami na temat ulubionych książek.

 

  1. Wiedza o rodzinie – nazywanie członków bliższej rodziny i dalszej rodziny: mama, tata, brat, siostra, babcia, dziadek, wujek, ciocia. Dzielenie się informacjami dotyczącymi rodzinnych świąt – uczestniczenie w przedszkolnych spotkaniach (uroczystościach) z rodzicami, dziadkami z okazji ich świąt; wręczanie upominków, przedstawianie krótkiego programu artystycznego. Wzajemne okazywanie sobie uczuć.

 

  1. Przyroda zimą – nazywanie ptaków odwiedzających karmnik; dokarmianie ich. Pomaganie zwierzętom, np. dokarmianie ptaków zimą. Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, w, przed, za, obok. Liczenie wyodrębnianych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika, liczenie na palcach.

 

  1. Instrumenty perkusyjne – uczestniczenie w zabawach w kąciku muzycznym; poznawanie grzechotki, kołatki, bębenka, tamburynu oraz sposobu gry na instrumentach perkusyjnych. Tworzenie własnych instrumentów z dostępnych materiałów, w tym materiałów odpadowych. Próby akompaniamentu do piosenek na wykonanych instrumentach. Zapamiętywanie prostych, krótkich rymowanek, wierszy, tekstów piosenek.

WIERSZ

„Moja babcia”  autor: B.Szelągowska

Czy zimno za oknem,
czy deszcz z nieba pada,
prześliczne mi bajki,
babciu opowiadasz.

Dzięki tobie umiem
rysować kaczuszki.
Wiem też, jak mam wkładać
buciki na nóżki.

Za wszystko to, babciu,
tobie dziś dziękuję.
Życzę dużo zdrowia
i mocno całuję!

 

 

PIOSENKA

„Babciu, droga babciu”

1. Babciu, droga babciu, powiedz mi,
czy potrafisz zrobić to, co my?

My tupiemy, tup, tup, tup.
Teraz babciu, ty to zrób! (bis)

2. Dziadku, drogi dziadku, powiedz mi,
czy potrafisz zrobić to, co my?

My klaszczemy raz, dwa, trzy,
teraz dziadku klaszcz i ty!(bis)

3. Babciu, droga babciu, powiedz mi,
czy potrafisz zrobić to, co my?

My skaczemy, raz dwa, trzy,
teraz babciu podskocz ty!(bis)

4. Dziadku, drogi dziadku, powiedz mi,
czy potrafisz zrobić to, co my?

My całuski damy ci,
teraz dziadku daj nam ty!(bis)

 

OPRACOWAŁA: mgr Małgorzata Mazur

(sm)