Co słychać u Biedronek?

biedronki-nowosci

Maj 2019

Tematyka kompleksowa:

  1. Dbamy o przyrodę.
  2. Moja miejscowość, mój region.
  3. Moja ojczyzna.
  4. Święto rodziny.
  5. Łąka w maju.

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

  1. Podstawy ekologiipoznawanie sposobów ochrony środowiska. Uczestniczenie w pracach na terenie ogródka przedszkolnego (np. grabienie ziemi, wysiewanie nasion, sadzenie roślin).Liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych,w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika.

 

 

  1. Miejsce zamieszkaniaokreślanie miejsca zamieszkania (wieś, miasto). Nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii, ważniejszych obiektów i miejsc.Poczucie przynależności narodowej – zwracanie uwagi na piękno najbliższego otoczenia (architektury, krajobrazu, zjawisk atmosferycznych, okazów przyrodniczych itp.).

Liczenie wyodrębnianych przedmiotów, z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika, liczenie na palcach.

 

3.Poczucie przynależności narodowejpoznawanie symboli narodowych: flagi, godła, hymnu narodowego, słuchanie utworów literatury dziecięcej, tematycznie związanej z Polską; nauka wybranych (krótkich) wierszy na pamięć. Poznawanie wybranych owadów, np.: pszczół, motyli.Rozbudzanie zainteresowań plastycznych(rysowanie, malowanie, wycinanie, wydzieranie, składanie papieru ,tworzenie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw).

 

4.Przyroda w majuobserwowanie, w sposób bezpośredni, zmian zachodzących latem w przyrodzie.Poznawanie wybranych owadów, np.: pszczół, motyli. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, np. poprzez wspólne wykonywanie albumów tematycznych o wybranych grupach roślin lub zwierząt.

 

  1. Wiedza o rodzinie –podawanie wiadomości na temat ważniejszych wydarzeń z życia rodzinnego.Opowiadanie o ulubionych zajęciach domowych poszczególnych członków rodziny.Rodzinne świętadzielenie się informacjami dotyczącymi rodzinnych świąt. Określanie znaczenia wspólnego przeżywania świąt rodzinnych. Myślenie przyczynowo-skutkoweukładanie historyjki obrazkowej (3 obrazki) według kolejności zdarzeń.

Piosenka:

„Piosenka o mojej rodzinie”.

1. Coś Wam powiem w sekrecie:
czy to w zimie, czy w lecie
ja z rodzina lubię spędzać czas.
Na wędrówkach dalekich,
tam, gdzie góry i rzeki
i gdzie szumi nieprzebyty las.

Ref. Rodzinna wyprawa, noga lewa, noga prawa,
lewy but, prawy but.
Rodzinna wyprawa,
noga lewa, noga prawa
maszerują tup, tup.

2. Dziadek z mapą na przedzie
piękną trasą nas wiedzie,
Za nim babcia, a za babcią ja.
potem mama i siostra,
tatuś w tyle pozostał:
dźwiga plecak i prowadzi psa.

Ref. Rodzinna wyprawa, noga lewa, noga prawa

WIERSZ

autor: W. Bełza

Katechizm polskiego dziecka.
— Kto ty jesteś?
     — Polak mały.
— Jaki znak twój?
     — Orzeł biały.
— Gdzie ty mieszkasz?
     — Między swemi.
— W jakim kraju?
     — W polskiej ziemi.
— Czem ta ziemia?
     — Mą Ojczyzną.
— Czem zdobyta?
      — Krwią i blizną.
— Czy ją kochasz?
     — Kocham szczerze.

— A w co wierzysz?
       — W Polskę wierzę.
— Coś ty dla niej?
       — Wdzięczne dziécię.
— Coś jej winien?
        — Oddać życie.

 

Opracowała: Monika Kowalska

 

(sm)