Co słychać u Biedronek?

biedronki-nowosci

Wrzesień 2019

Tematyka kompleksowa:

  1. To jestem ja.
  2. Moja grupa.
  3. Moja droga do przedszkola.
  4. Idzie jesień… przez las, park.

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

  1. Poznawanie imion i nazwisk dzieci z grupy. Współdziałanie w grupie przez uczestniczenie we wspólnych zabawach. Komunikowanie się w grupie – odpowiadanie na zadane pytania. Nazywanie przedmiotów i ich kolorów (zabawek, ubrań, pojazdów, naczyń itp.). Porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość i przynależność. Słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych.

 

  1. Uczestniczenie we wspólnych zabawach. Rozpoznawanie swojego znaczka rozpoznawczego wśród innych znaczków. Określanie, na podstawie dwóch obrazków, co zdarzyło się wcześniej, a co później. Skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela. Nazywanie przedmiotów i ich kolorów. Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, w, przed, za, obok. Rozwijanie zainteresowań plastycznych. Słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii. Uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych.

 

  1. Poznawanie zasad ruchu drogowego w celu bezpiecznego poruszania się po ulicach (pod opieką osoby dorosłej). Rozpoznawanie wybranych znaków drogowych. Poznawanie zawodów osób pracujących w bliskim otoczeniu przedszkola; nazywanie ich czynności, narzędzi, przyborów potrzebnych im do pracy. Określanie kierunków ruchu, stosowanie określeń: do góry, w dół, do przodu, do tyłu, w bok. Malowanie: palcami, dłonią, pędzlem. Udział w zabawach naśladowczych.

 

  1. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w bliskim otoczeniu przedszkola. Dostrzeganie zmian kolorów liści. Gromadzenie owoców drzew w kąciku przyrody; wykorzystywanie ich do wszelkiej działalności: matematycznej, plastycznej, muzycznej, w relaksacji lub w ćwiczeniach ruchowych. Uczestniczenie w zabawach twórczych Układanie przedmiotów według poleceń nauczyciela. Wyodrębnianie obiektów do liczenia; określanie ich ilości: dużo, mało. Porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość i przynależność.

 

WIERSZ

„Porządki”

I. Salach

O zabawki zawsze dbamy,
po zabawie posprzątamy.
Już samochód na wirażu,
pędzi prędko do garażu.
Lalki suną w równym rzędzie,
bałaganu dziś nie będzie.
Każdy przedszkolaczek wie,
po zabawie sprząta się!
Klocki ułożymy w kątku.
Krzyś pilnuje tu porządku.
Lalki siedzą na tapczanie,
a w garażu auto stanie.

 

OPRACOWAŁA: mgr Małgorzata Mazur

(sm)