Pracownicy Przedszkola BAJKA

Kadra pedagogiczna

Dyrektor Przedszkola BAJKA w Międzyborzu

mgr Małgorzata Janicka


Społeczny Zastępca Dyrektora

mgr Małgorzata Mazur – nauczyciel


mgr Justyna Kędziora – nauczyciel


mgr Katarzyna Niwa – nauczyciel 


 

mgr Kinga Barczak – nauczyciel


 

mgr Marlena Świtoń – nauczyciel


mgr Monika Kowalska – nauczyciel


mgr Monika Szymczyk – nauczyciel


mgr Karolina Rachuta – nauczyciel 


Pracownicy administracyjni i obsługowi

Elżbieta Leśniak – referent


Dorota Konieczna – pomoc nauczyciela


Sebastian Michalski – pomoc nauczyciela


 

Katarzyna Buczek – pomoc nauczyciela


Beata Mikosiak – pomoc nauczyciela


Magdalena Podgórska – pomoc nauczyciela


Agnieszka Zawielak – główna kucharka


Agata Wtorek – pomoc kucharki


Józef Dembny – konserwator