Z TABLICY 0B

PAŹDZIERNIK 2023

Tematyka kompleksowa:

  1. Idzie jesień przez ogród i sad.
  2. Idzie jesień do zwierząt.
  3. Z wizytą w cukrowni, piekarni i mleczarni.
  4. Idzie jesień z deszczem i wiatrem.

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

  1. Poznawanie zjawisk zachodzących jesienią, zbieranie materiału przyrodniczego  oraz   kształtowanie umiejętności obserwacji przyrody. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania warzyw i owoców oraz drzew i krzewów owocowych. Poszerzenie wiedzy na temat zwierząt leśnych oraz ich zachowań w czasie jesieni.
  2. Kształtowanie umiejętności formułowania krótkiej wypowiedzi na forum grupy. Zapoznanie dzieci z pracą listonosza, pracownika cukrowni, mleczarni i piekarni oraz zwrócenie uwagi na korzyści z ich pracy dla społeczeństwa.
  3. Rozwijanie umiejętności przeliczania elementów zbioru. Utrwalanie zapisów cyfrowych poznanych liczb oraz rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania w danym zakresie liczbowym.
  4. Wprowadzenie wybranych liter i utrwalanie ich grafiki. Określanie podziału wyrazów na sylaby, wybrzmiewania głosek w nagłosie i wygłosie, wyrazów o prostej budowie fonemowej.

WIERSZ

„Jesienna muzyka”

I.R. Salach

Wkoło dźwięki jesienne

Rozmarzone i senne.

W parku idę alejkami,

A tu liście pod nogami

Szur, szur, szur…

Czasem jesień kropi deszczem,

Czasem nam ulewę ześle

Kap, kap, kap …..

Wietrzyk w polu zgina drzewo

Trochę w prawo, trochę w lewo

Wiu, wiu, wiu ….

Uciekają z kraju ptaki

Wznosząc pisk żałosny taki

Pi, pi, pi …..

Wrony, wróble pozostały

Czyniąc jazgot na park cały

Kra, kra, kra …..

A jak chodzę, spaceruję

Miękkie błoto rozdeptuję

Klap, klap, klap…. !

PIOSENKA

Tańcowała jesień

1. Tańcowała jesień
W lesie zamaszyście.
Żółte, rude i brązowe
Z drzew zrywała liście.

Ref. Tańcowała jesień,
Kolorowa jesień.

2. Postrącała w parku
Żołędzie, kasztany,
Rozrzuciła na trawniku
Liśćmi przysypanym.

Ref. Tańcowała jesień,
Kolorowa jesień.

3. Tańcowała jesień
W sadzie, razem z deszczem.
Jabłek, gruszek nazrywała,
Lecz jej mało jeszcze.

Ref. Tańcowała jesień,
Kolorowa jesień.

4. Z wiatrem się kłóciła,
Darła białe chmury,
Aż się słońce obudziło
I spojrzało z góry.

Ref. Tańcowała jesień,
Kolorowa jesień.

OPRACOWAŁA: mgr Aleksandra Ciesielska

TOP
Skip to content