Z TABLICY 0B

LISTOPAD 2022

Tematyka kompleksowa:

1.  Moja rodzina.

2. Mój dom.

3. Moje prawa i obowiązki.

4. Moje zdrowie i bezpieczeństwo.

5. Jak wyglądał świat przed milionami lat.

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

1. Rozwijanie poczucia przynależności i wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną. Zapoznanie ze strukturą rodziny. Opisywanie wyglądu rodziców. Dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie – wzmacnianie więzi rodzinnych. Tworzenie wzajemnych relacji opartych na szacunku, miłości i akceptacji.

2. Rozwijanie poczucia przynależności z najbliższym otoczeniem. Doskonalenie umiejętności podawania swojego adresu. Poznanie zawodu architekta i murarza. Rozwijanie wyobraźni i kreatywności u dzieci.

3. Kształtowanie właściwych zachowań społecznych. Uświadomienie dzieciom ich praw oraz rozumienie konieczności ich przestrzegania przez inne dzieci i przez dorosłych. Zachęcanie do rzetelnego wypełniania swoich obowiązków.

4. Uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw mogących wynikać  z kontaktu z obcymi. Poznanie możliwości radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia.  Uświadomienie konieczności dbania o higienę osobistą. Wspieranie dobrego samopoczucia i świadomości własnego ciała.

5. Wzbogacanie wiedzy na temat czasów prehistorycznych, życia dinozaurów. Poznawanie historii węgla, pozyskiwanie informacji na temat ludzi wykonujących zawód górnika.

PIOSENKA

„Lekcja zdrowia”

Słowa i muzyka K. Gowik

1. Dziś tu będzie lekcja zdrowia,

a na lekcji zdrowia ja opowiem wam bajeczkę.

Był raz sobie mały ludzik, co chciał wciąż się brudzić

i leniuszkiem był troszeczkę.

A co zrobić chciał? Zaraz powiem wam!

Ref.: W komputerze ciągle bywać och, och, och!

Na kanapie przesiadywać, och, och, och!

Zjadać chipsy i słodycze, och, och, och!

Być brudaskiem sobie życzył, och, och, och!

Trzeba z tym ludzikiem zrobić coś,

by zrozumiał, że mało zdrowy z niego gość!

2. Już posłuchał ludzik lekcji,

w głowę się podrapał i zamyślił na godzinę.

Wziął szczoteczkę, umył zęby,

potem wszedł do wanny

i szczęśliwa zrobił minę.

A co robić chciał? Zaraz powiem wam!

Ref.: Już nie siedzieć w komputerze, tak, tak, tak.

Jeździć dużo na rowerze, tak, tak, tak.

Jeść owoce i warzywa, tak, tak, tak.

Bo to zdrowie się

nazywa, tak, tak, tak.

Ważne, by ze sobą zrobić coś,

by zrozumieć, że każdy z nas to

OPRACOWAŁA: MONIKA SZYMCZYK

Skip to content