Z TABLICY 0B

STYCZEŃ 2024

Tematyka kompleksowa:

  1. Mijają dni, miesiące, lata.
  2. Zima i zwierzęta.
  3. Babcia i dziadek.
  4. Projekt Zabawki.
  5. Baśnie, bajki, bajeczki.

Zadania wychowawczo- dydaktyczne:

  1. Nabywanie wiedzy o dostrzeganiu rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia, nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy. Zapoznanie ze zwyczajami związanymi z powitaniem Nowego Roku i karnawałem. Rozwijanie kompetencji społecznych.
  2. Poznanie trudnych warunków do przetrwania zimy dla zwierząt. Dokarmianie zwierząt w trudnych warunkach zimowych. Nazywanie ptaków odwiedzających karmik. Zwracanie uwagi na ostrożność w kontaktach z chorymi zwierzętami. 
  3. Podawanie powiązań pomiędzy członkami rodziny. Kształtowanie pozytywnego wizerunku babci i dziadka. Rozwijanie poczucia więzi z dziadkami. Ukazanie roli, jaką pełnią dziadkowie w rodzinie. Uczestniczenie w krótkich programach artystycznych.
  4. Wzbudzenie ciekawości oraz aktywności poznawczej dzieci. Budowanie wiedzy na temat rozwoju techniki i jej wypływu na życie człowieka. Rozwijanie zainteresowań technicznych. Stawianie i rozwiązywanie problemów, dostrzeganie związków między przyczyną a skutkiem.

WIERSZ

,, WYLICZANKA NA DZIEŃ BABCI I DZIADKA”

Kto nas kocha najgoręcej, kogo my kochamy?
Komu dziś życzenia gorące składamy?
To jest nasza Babunia, której pokażemy,
Jak dzielić uczucia i słowa umiemy:
BABCIA! BABCIA! B A B C I A !

To niezwykły przypadek, super także jest dziadek.
Bo nawet w środku nocy nie odmówi pomocy,
Gdy sytuacja jest groźna , liczyć na niego można.
Niechaj nastawi ucha i swoich wnuków posłucha:
DZIADEK! DZIADEK! DZIADEK!

PIOSENKA

Dla babci czaczę tańczymy na lodzie                                     
Dla babci tańczyć możemy i co dzień
Dla babci czaczę na soplach gra wiatr                    
A my życzymy i śpiewamy tak                                   

Kochana babciu żyj sto lat                                                       
Ciesz się wnukami i kochaj świat
Kochana babciu żyj sto lat
Śpiewaj z nami głośno cza cza cza

Dal dziadka czacze tańczymy na lodzie
Dal dziadka tańczyć możemy i co dzień
Dal dziadka czaczę na soplach gra wiatr
A my życzymy i śpiewamy tak

Kochany dziadku żyj sto lat
Ciesz się wnukami i kochaj świat
Kochany dziadku żyj sto lat
Śpiewaj z nami głośno cza cza cza

Bo babcia z dziadkiem to nasze są skarby
Malują uśmiech bez pędzla i farby
I dla nich czaczę na soplach gra wiatr
A my życzymy i śpiewamy tak

Kochana babciu żyj sto lat
Ciesz się wnukami i kochaj świat
Kochany dziadku żyj sto lat
Śpiewaj z nami głośno cza cza cza

OPRACOWAŁA: mgr Ewelina Brylak

TOP
Skip to content