Wieści z Motylkowej łąki

motylki-nowosci

LISTOPAD 2022

Tematyka kompleksowa:

  1. Idzie jesień z deszczem.
  2. Moja rodzina.
  3. Mój dom.
  4. Moje prawa i obowiązki.
  5. Zdrowie i bezpieczeństwo.

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

  1. Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie. Poznanie i utrwalanie nazewnictwa zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla jesieni. Rozwijanie zdolności manualnych oraz wyobraźni twórczej.
  2. Nazywanie poszczególnych członków bliższej i dalszej rodziny. Rozwijanie poczucia przynależności do swojej rodziny. Kształtowanie umiejętności tworzenia opisu osoby. Rozwijanie kompetencji matematycznych w zakresie przeliczania na konkretach.
  3. Poznawanie pomieszczeń w domu i wskazywanie ich przeznaczenia. Poznawanie wybranych urządzeń elektrycznych dostępnych w domu. Rozwijanie słownika biernego i czynnego. Rozwijanie zdolności matematycznych, szczególnie konstrukcyjnych.
  4. Kształtowanie u dzieci świadomości posiadania praw i obowiązków. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat. Kształtowanie poprawności artykulacyjnej. Kształtowanie postawy empatii i współpracy w grupie. Rozwijanie kompetencji społeczno- emocjonalnych.
  5. Zwrócenie uwagi na potrzebę higieny jamy ustnej. Pokazanie zasadności systematycznego kontrolowania stanu uzębienia. Przezwyciężanie obaw przed wizytą u stomatologa. Zwrócenie uwagi na odpowiednie ubieranie się do pogody i aktualnej pory roku.

WIERSZ

„Listopad” – wiersz Doroty Kossakowskiej

Pan Listopad idzie do nas,

worek duży trzyma.

Płaszcz podarty, buty stare,

oraz groźna mina.

– Co nam niesiesz Listopadzie?

– Deszcz i ciemne chmury.

Wiatr co liście kolorowe,

podnosi do góry.

Chłody z rana i wieczorem,

coraz krótsze dni.

Oraz jeża, który w liściach,

zagrzebany śpi.

OPRACOWAŁA: MARLENA ŚWITOŃ

Skip to content