Wieści z Motylkowej łąki

motylki-nowosci

Listopad 2019

Tematyka kompleksowa:

  1. Rodzina największy skarb.

Poznawanie najbliższego środowiska, wzmocnienie  więzi emocjonalnej
z rodziną, poznanie wartości moralnych takich jak: szacunek, szczęście, przyjaźń, miłość.

 

  1. Mój dom.

Rozpoznanie wybranych zwierząt hodowanych w domu. Poznanie wybranych urządzeń gospodarstwa domowego, i zasad bezpieczeństwa w domu.

 

  1. Moje prawa i obowiązki.

Dzielenie się z innymi swoimi radościami i smutkami oraz przejawianie empatii.

Przestrzeganie umów dotyczących zgodnego funkcjonowania w grupie, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa swojego i innych dzieci.

 

  1. Moje zdrowie i bezpieczeństwo.

Dbanie o higienę ciała i otoczenia poprzez: mycie rąk, zwłaszcza przed posiłkami oraz po korzystaniu z toalety, prawidłowego mycia zębów oraz całego ciała. Poznanie sposobów dbania o otoczenie i miejsce zabawy.

 

PIOSENKA

„Moja wesoła rodzinka”
sł. Stanisław Karaszewski, muz. Tomasz Strąk.
My rodzinę dobrą mamy,
zawsze razem się trzymamy!
I choć czasem czas nas goni,
My jak palce jednej dłoni!

Mama, tata, siostra, brat
I ja – to mój mały świat!
Dużo słońca, czasem grad –
To wesoły jest mój świat!

Mama zawsze kocha czule,
ja do mamy się przytulę,
w bólu, żalu i rozterce,
bo mam mama wielkie serce!

Mama, tata, siostra, brat
I ja – to mój mały świat!
Dużo słońca, czasem grad –
To wesoły jest mój świat!

Z tatą świetne są zabawy,
z nim świat robi się ciekawy!
Tata ma pomysłów wiele,
jest najlepszym przyjacielem!

Mama, tata, siostra, brat
I ja – to mój mały świat!
Dużo słońca, czasem grad –
To wesoły jest mój świat!

WIERSZ

 „Wiewiórka”

Władysław Broniewski

Ruda wiewiórka, ruda wiewiórka
skacze wesoło z drzewa na drzewo.
Z chwiejnej gałązki w zieleń da nurka,
machnie ogonkiem w prawo i w lewo.
Zeszła na ziemię, nic się nie boi,
wie, że orzeszki mamy w kieszonkach.
O, z ręki bierze! O, przy mnie stoi
chwiejąc puszystym końcem ogonka.
Nikt jej nie skrzywdzi, nikt jej nie spłoszy
taka jest śliczna, zręczna i żywa!
Zjadła orzeszków za kilka groszy,
na pożegnanie ogonkiem kiwa.

 

OPRACOWAŁA: mgr Kinga Barczak

(sm)