Wieści z Motylkowej łąki

motylki-nowosci

Wrzesień 2020

Tematyka kompleksowa:

 1. W przedszkolu.
 2. Wakacyjne wspomnienia.
 3. Moja droga do przedszkola.
 4. Idzie jesień…przez las, park.
 5. Idzie jesień…przez ogród i sad.

 

 

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

 

 1. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie. Integracja poprzez uczestniczenie we wspólnych zabawach integracyjnych. Przypomnienie zasad obowiązujących w grupie. Uświadomienie konieczności przestrzegania zasad gwarantujących bezpieczeństwo w przedszkolu i poza nim.

 

 1. Doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi. Wzbudzenie u dzieci chęci kształtowania i rozwijania swoich potrzeb. Wzmacnianie odporności emocjonalnej – pozytywne przeżywanie porażki.

 

 1. Poznanie zasad bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię. Poznawanie ważnych znaków drogowych – m.in. znak przejścia dla pieszych oraz znak STOP. Poznanie funkcji światła; czerwonego, zielonego i żółtego. Rozszerzenie zasobu słownictwa i wiedzy z zakresu zasad ruchu drogowego. Uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw mogących wynikać z kontaktu z obcymi. Poznanie możliwości radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia.

 

 1. Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią. Określenie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla jesieni. Oglądanie drzew znajdujących się w pobliskim otoczeniu, nazywanie ich; wyjaśnienie zjawiska usychania liści. Zbieranie owoców drzew, wzbogacanie nimi kącika przyrody. Wykorzystanie owoców w działalności technicznej, matematycznej, muzycznej oraz w inny, niestandardowy i twórczy sposób.

 

 1. Rozpoznawanie drzew po liściach i owocach, nazywanie gatunków drzew. Różnicowanie i nazywanie owoców rosnących w naszych sadach: jabłko, gruszka, śliwka. Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania oraz oczekiwania na swoją kolej podczas udzielania odpowiedzi.

 

WIERSZ

„Na ulicy”

Przejście przez ulicę

nie jest trudną sprawą.

Najpierw spójrzmy w lewo

potem spójrzmy w prawo.
Jeśli nic nie jedzie

 można iść bezpiecznie. 
Ten drogowy przepis

 trzeba znać koniecznie.

 

 PIOSENKA

„Bezpieczne przejście”

 

 1. Zielone światło nad drogą świeci,

na drugą stronę zaprasza dzieci.

 

Ref: Przechodź po pasach na drugą stronę,

kiedy się pali światło zielone.

 

 1. Czerwone światło widać z daleka.

Co to oznacza? Stop! Proszę czekać!

 

Ref: Czerwone światło – w miejscu stoimy,

na drugą stronę nie przechodzimy!

 

Opracowała: Monika Szymczyk