Wieści z Motylkowej łąki

motylki-nowosci

CZERWIEC 2022

Tematyka:

  1. Niby tacy sami, a jednak inni.
  2. Wakacyjne podróże.
  3. Jesteśmy bezpieczni podczas wakacji.
  4. Pożegnania nadszedł czas.
  5. Wakacyjna przygoda.

Zadania:

  1. Dostrzeganie i szanowanie odmienności innych dzieci. Zachęcanie do używania form grzecznościowych i kulturalnego zwracania się do siebie. Kształtowanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby oraz powtarzania głoski w nagłosie. Rozwijanie kompetencji językowych.
  1. Poznawanie świata poprzez doświadczenia własne i innych ludzi. Rozbudzanie ciekawości poznawczej poprzez aktywny udział w zabawach poznawczych. Rozwijanie wrażliwości muzycznej.
  1. Utrwalenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w różnych miejscach. Zwracanie uwagi na sytuacje bezpieczne i niebezpieczne na podstawie ilustracji i doświadczeń własnych dzieci. Przypomnienie wybranych i najważniejszych znaków drogowych i ogólnych oznaczeń dotyczących bezpieczeństwa podczas wakacji.
  1. Poznanie środowisk przyrodniczych i ekosystemów występujących w Polsce. Określanie sposobów spędzania wolnego czasu w danym miejscu. Zabawa i zacieśnianie relacji przed rozpoczęciem wakacji.
  1. Zapoznanie z różnymi środkami komunikacji lądowej, powietrznej i morskiej. Zwrócenie uwagi na przedmioty, które są potrzebne podczas podróży. Doskonalenie umiejętności klasyfikowania według kilku cech.

PIOSENKA

Piosenka o prawach dziecka”

słowa i muzyka: Jerzy Kobyliński

I. Mam prawo żyć.

Mam prawo być sobą

Czuć się bezpiecznie, wolną być osobą.

Mam prawo kochać i kochanym być.

Nie można mnie krzywdzić, poniżać i bić.

Ref: Dziecka prawa poważna sprawa.

Dziecka prawa to nie zabawa.

II. Mogę się śmiać.

Może się dziać pięknie

Pragnę być zdrowy, rosnąć w swoim tempie.

Mam prawo wybrać sam przyjaciół swych.

Nie można mnie zmuszać do uczynków złych.

III. Mam prawo śnić

Mam prawo być inny.

Mogę być słabszy lecz nie czuć się winny.

Mam prawo śpiewać głośno kiedy chcę.

Mam prawo płakać cicho, gdy mi źle.

OPRACOWAŁA: KATARZYNA NIWA

Skip to content