Pomiędzy kroplami deszczu… – zapoznanie dzieci z warunkami atmosferycznymi panującymi późna jesienią.

20. listopada na zajęciach dydaktycznych w grupie III MOTYLKI dzieci zapoznawały się z warunkami pogodowymi jakie panują na dworze późną jesienią. Dowiedziały się także, że w tej fazie jesieni dni są coraz krótsze, niebo często zasnuwa się ciężkimi, deszczowymi chmurami, wiatr przegania opadłe liście.