Dzień Sportu u ŻABEK i TYGRYSKÓW

Tego dnia dzieci przyszły do przedszkola w strojach sportowych. Głównym celem było zachęcenie dzieci do aktywności ruchowej na świeżym powietrzu ale też integrowanie się dzieci, kształtowanie zachowań prozdrowotnych, nabywanie wiary we własne siły i możliwości oraz wzbogacanie przeżyć poprzez szlachetne współzawodnictwo.