Rusza Góra Grosza w BAJCE – MOTYLKI już zbierają

Akcja Góra Grosza w grupie MOTYLKÓW ruszyła pełna parą. W ten sposób uczymy dzieci pomagać innym.

 

O akcji Góra Grosza

Od 2000 roku, na przełomie listopada i grudnia, w szkołach i przedszkolach w całej Polsce odbywa się wielka zbiórka monet pod nazwą Góra Grosza. Uczniowie wsypują do specjalnych puszek i pojemników „miedziaki”, które mają w swoich portfelach czy skarbonkach. Często proszą też swoich rodziców o odkładanie najdrobniejszych monet, które potem mogą przekazać w ramach akcji usypywania szkolnej góry grosza. Co ważne, nad przebiegiem każdej zbiórki i liczeniem monet czuwa samorząd szkolny pod okiem nauczycieli.

W sumie, we wszystkich edycjach akcji, dzieci i młodzież zebrały niemal 30 milionów złotych. Dzięki tym środkom pomogliśmy ponad 10 tysiącom dzieci. Tylko w ubiegłym roku uczniowie z ponad 10 tys. szkół zebrali 350 ton drobnych monet o wartości ponad 2,7 miliona złotych. Organizowana już po raz szesnasty, Góra Grosza stała się jedną z największych akcji społecznych w Polsce.

Celem na który zbierane są te drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz innych formach opieki.

Jednak najważniejszym efektem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących. Uczniowie nie zawodzą, każdy przynosi tyle, ile może – w myśl zasady: jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza zmienia wiele.

Góra Grosza jest lekcją empatii i dobroczynności. Najcenniejsze jest to, że to same dzieci pomagają innym dzieciom. Mogą poczuć, że mają wpływ na poprawę sytuacji swoich rówieśników – podkreśla Robert Barański, dyrektor Towarzystwa Nasz Dom, organizatora akcji.

Więcej o akcji Góra Grosza

„Z chęcią dałem garść groszaków. Tu nie szło o sumy ale o ideę SOLIDARNOŚCI MIĘDZYLUDZKIEJ. Każdy dał ile miał. To uwrażliwia na los innych. Można siedzieć przed kompem i krytykować. Mało mi ubyło, ale razem uzbieraliśmy jak widać niezły grosz.” – wypowiedź internauty, uczestnika akcji Góra Grosza.

Celami akcji są:

  • Uświadamianie dzieciom i młodzieży – uczniom szkół i przedszkolakom, że nawet bardzo drobne pieniądze, które same są warte niewiele, przy wspólnym wysiłku pomagają ich kolegom
    i koleżankom, którzy z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się we własnym domu.
  • Rozwój wolontariatu i budowanie kapitału społecznego wśród młodego pokolenia, szerzenie idei jednoczenia wokół słusznego celu.
  • Uczenie współpracy – aktywizacja samorządów uczniowskich, które organizują akcję na terenie swojej szkoły, pod okiem nauczycieli prowadzą zbiórki i przeliczają zebrane monety.
  • Wzrost świadomości społecznej w zakresie potrzeby rozwoju prorodzinnych form opieki nad dziećmi odseparowanymi od rodziny.

Najważniejsze przedsięwzięcia finansowane ze środków Góry Grosza to pomoc ukierunkowana na pracę z rodziną biologiczną, zajęcia specjalistyczne dla dzieci, remonty i wyposażenie rodzinnych domów dziecka, zawodowych rodzin zastępczych i „Domów dla Dzieci”. Pełna informacja na temat pomocy przyznanej ze środków Góry Grosza znajduje się na stronie stowarzyszeniawww.towarzystwonaszdom.pl.

Do tej pory nie było w Polsce kampanii na rzecz dzieci w trudnej sytuacji rodzinnej na szerszą skalę. Dzięki akcji, połączonej z realizowanym przez nas programem szkoleń rodzin zastępczych, Domów dla Dzieci i opiekunów rodzinnych domów dziecka, wiele dzieci znajduje czasowo nowy dom, zamiast trafiać do dużych instytucji opiekuńczych. Dzięki temu pozostaje większa szansa na ich powrót do rodziny.

Tło akcji – rodziny zastępcze i inne formy opieki

W Polsce jest blisko 42 tysiące rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, w których wychowuje się ponad 62 tysiące dzieci. Każdego roku z domów zabieranych jest ponad 14,5 tysiąca kolejnych. Niestety, wciąż niewiele z nich trafia do rodzinnych domów dziecka czy zawodowych rodzin zastępczych. Według danych MPiPS w rodzinach zastępczych niespokrewnionych wychowuje się ponad 16 tysięcy dzieci, w rodzinach spokrewnionych ponad 44,5 tysiąca, a w rodzinnych domach dziecka ponad 2,3 tysiąca.
W całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywa około 22 tysiące dzieci.

źródło: towarzystwonaszdom.pl