BIEDRONKI z przyrodą za pan brat

Dzieci z gr. II BIEDRONKI w tym tygodniu wzięły udział w cyklu zajęć, które jeszcze bardziej przybliżyły im funkcjonowanie otaczającej nas przyrody. Poznały zwierzęta żyjące w różnych środowiskach: w lesie, na łące czy w polu. Zapoznały się także z zasadami ochrony środowiska – poprzez segregację śmieci po wycieczkę do oczyszczalni ścieków i wysypisko. Wszystkie te działania miały na celu uwrażliwienie na piękno otaczającej nas przyrody oraz zachęcenia do wspólnego dbania o naszą planetę.

Kinga Barczak/Sebastian Michalski