Strażacy w ZERÓWCE

Dnia 18.01.2017 r. dzieci z grupy VI – ZERÓWKA,  z niecierpliwością oczekiwały przyjazdu Straży Pożarnej z Międzyborza. Tematem spotkania było omówienie skutków rzucania niedopałków. Strażacy przybliżyli obecnym zasady postępowania w przypadku pożaru, oraz sposoby alarmowania służb ratowniczych. Rozmawiali z dziećmi na temat bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych w domu oraz sposobów zachowania się w sytuacji zagrożenia pożarem. Dzieci aktywnie uczestniczyły w spotkaniu. Uważnie słuchały o niebezpiecznej pracy strażaka i chętnie wypowiadały się na zadawane pytania. Podopieczni z wielką radością przymierzali hełm strażacki. Spotkanie zakończyło się pamiątkowym zdjęciem. Strażacy podarowali naszej grupie kalendarz, a dzieci wręczyły naszym gościom laurkę. Wrażenia jakie dostarczyli nam strażacy na długo pozostaną w naszej pamięci. Z całego serca dziękujemy za przybycie i poświęcenie nam swojego cennego czasu.